1. februar 1864: Preussiske og østrigske tropper overskrider den danske grænse ved Ejderen / Dags dato

31.01.2021


Midten af 1800-tallet var i bogstaveligste forstand en sprængfarlig periode i Europa, herunder i forholdet mellem Danmark og Preussen. I Danmark anså man Slesvig for dansk, men de tysksindede i Slesvig og Holsten mente, at der mellem de to områder var et historisk bånd, som ikke måtte brydes.[1] Da Danmark den 22. marts 1848 fik […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login