2. april 1801 Slaget på Reden: Lord Nelsons trussel – og hans smiger / Dags Dato

02.04.2021


“Kl. 10½ hørte om Formiddagen en stærk canonade at begynde da englænderne havde angrebet vores defensionslinie, der laa for adskillige ankre i Reeden” skriver søofficer Peter Schiønning (1732-1813) i sin dagbog.[1] I årene efter Den Franske Revolution frygtede man i de europæiske kongehuse og blandt adelen at også deres positioner stod for fald.[2] De franske […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login