Dags dato 9. april 1940: “De danske Tropper forbliver i Besiddelse af deres vaaben, forsaavidt deres Optræden tillader det”

09.04.2021


Den 9. april 1940 cykler menig Ole Bjørnsen fra Odense og hans soldaterkammerater fuldt bevæbnede mod den danske grænse for at forsvare Danmark, da tyske soldater overskrider grænsen ved Sønderjylland.[1] Samtidig gik tyske enheder i land i København, Gedser og Korsør. Garderne ved Amalienborg var de eneste, udover soldaterne i Sønderjylland, der gjorde modstand. Angrebet […]


For at læse hele artiklen kan du købe adgang her.

Login