Skribenter

Skribenter

07.08.2020


Jeanette Varberg (f. 1978), mag.art i forhistorisk arkæologi, Aarhus Universitet. Museumsinspektør ved Nationalmuseet, tidligere museumsinspektør ved Moesgård Museum. Specialiseret i bronzealderen

Karin Frei (f. 1973), ph.d. i forhistorisk arkæologi fra Center for Tekstilforskning, cand.scient. i geografi fra Københavns Universitet, tværfaglig forsker ved Nationalmuseet

Lars Bisgaard, (f. 1958), lektor ved Institut for Historie, Syddansk Universitet med speciale i dansk historie i senmiddelalderen og reformationen

Mikkel Kirkebæk (f. 1973), ph.d. i historie, Roskilde Universitet. Lektor ved Hvidovre Gymnasium og HF, domicilieret forsker ved Forsvarsakademiet, Institut for Militærhistorie, Kulturforståelse og Krigsteori

Hans Schultz Hansen (f. 1960), dr.phil. i historie, forskningsleder, adj. professor ved Syddansk Universitet. Specialiseret Sønderjyllands og Slesvig-Holstens historie.

Bo Lidegaard (f. 1958), dr.phil. i historie, forfatter. Tidligere Udenrigsministeriet, departementsråd, ambassadør i Statsministeriet og ansvarshavende chefredaktør på Politiken

Emma Rønberg Paaske, cand.mag. i historie, Københavns Universitet, arkivar ved Rigsarkivet. Tidligere omviser og foredragsholder ved KulturenNu og underviser på Folkeuniversitetet

Lotte Thrane (f. 1941), mag.art. og dr.phil. i nordisk litteratur, Københavns Universitet. Universitetsforsker, forfatter med fokus på kunst- og kulturhistorie. Tidligere billedkunstner

Peder Dam (f.1976), ph.d. i historie, cand.scient. i geografi og historie, post.doc, Saxo Instituttet. Museumsinspektør ved Odense Bys Museer. Specialiseret i historisk-geografiske data og kilder

Jesper Carlsen (f. 1957), dr.phil., lektor i historie ved Syddansk Universitet. Specialiseret i social og økonomisk historie, først og fremmest romersk landbrug

Uffe Østergaard (f. 1945), professor emeritus, ph.d. i historie og europæiske studier ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School. Specialiseret i EU og nordisk historie, politik og kultur