boks2


Den 9. april 1940 cykler menig Ole Bjørnsen fra Odense og hans soldaterkammerater fuldt bevæbnede mod den danske grænse for at forsvare Danmark, da tyske soldater overskrider grænsen ved Sønderjylland.[1] Samtidig gik tyske enheder i land i København, Gedser og Korsør. Garderne ved Amalienborg var de eneste, udover soldaterne i Sønderjylland, der gjorde modstand. Angrebet […]

Læs Dags dato 9. april 1940: “De danske Tropper forbliver i Besiddelse af deres vaaben, forsaavidt deres Optræden tillader det”


Ny serie af Jeanette Varberg: Kvinden var en jæger

De arkæologiske fakta udfordrer vores patriarkalske fortælling om fortiden. Det siger meget om dem, vi studerer – og ikke så lidt om os. Ny serie for Æras abonnenter af Jeanette Varberg (del 1) Er moderskabet en hindring for at få magt i samfundet? Svaret er – i dag – i de fleste tilfælde ja. I […]

Læs Ny serie af Jeanette Varberg: Kvinden var en jæger

2. april 1801 Slaget på Reden: Lord Nelsons trussel – og hans smiger / Dags Dato

“Kl. 10½ hørte om Formiddagen en stærk canonade at begynde da englænderne havde angrebet vores defensionslinie, der laa for adskillige ankre i Reeden” skriver søofficer Peter Schiønning (1732-1813) i sin dagbog.[1] I årene efter Den Franske Revolution frygtede man i de europæiske kongehuse og blandt adelen at også deres positioner stod for fald.[2] De franske […]

Læs 2. april 1801 Slaget på Reden: Lord Nelsons trussel – og hans smiger / Dags Dato


Ny serie af Jeanette Varberg: Kvinden var en jæger

De arkæologiske fakta udfordrer vores patriarkalske fortælling om fortiden. Det siger meget om dem, vi studerer – og ikke så lidt om os. Ny serie for Æras abonnenter af Jeanette Varberg (del 1) Er moderskabet en hindring for at få magt i samfundet? Svaret er – i dag – i de fleste tilfælde ja. I […]

Læs Ny serie af Jeanette Varberg: Kvinden var en jæger

10. marts 1241: Jyske Lov vedtages på et møde blandt rigets bedste mænd / Dags dato

“Mæth logh scal land byggæs”[1] er de berømte ord, der står som fortalen til den første autoritative lovbog for Jylland ned til Ejderen samt Fyn og de omkringliggende øer.[2] Netop fortalen er det, som siden har skabt stor interesse blandt både historikere[3] og lingvister.[4] Loven lignede på mange områder tidligere landskabslove[5] kombineret med udenlandsk kirkeret.[6] […]

Læs 10. marts 1241: Jyske Lov vedtages på et møde blandt rigets bedste mænd / Dags dato